کویر مصر تا گرمه

25 مهر ماه | 2.5 روزه

خاورسیر

4

تفریحات هیجان انگیز در کویر مصر

5 وعده غذایی، اتوبوس vip، اقامتگاه بومگردی، بیمه و لیدر


499,000 تومان