آبشار بار

3 خرداد ماه | 1 روزه

پگاه

2

بازدید از آبشار پلکانی بار و نیسان سواری

صبحانه، ناهار (چلوگوشت) و پذیرایی، اتوبوس توریستی و ترانسفر محلی، بیمه و لیدر


95,000 تومان

بنر تبلیغ

پیشنهاد توریلند