کویر پلوند تا کال جنی

4 آبان ماه | 3.5 روزه

سپهرسیر

3

تور 3.5 روزه کویر پلوند تا کال جنی

7 وعده غذایی، اتوبوس توریستی، اقامتگاه بومگردی، بیمه و لیدر


369,000 تومان