کویر شاه

7 آذر ماه | 2 روزه

هلیا مهر آترین

3

کویر نوردی و رصد ستارگان

5 وعده غذایی، مینی توریستی، اقامت در کاروانسرا، بیمه و لیدر


355,000 تومان