رصد کویربجستان

7 شهریور ماه | 1.5 روزه

انجمن نجوم مشهد

0

یافتن صورت های فلکی در کویر بجستان

شام، صبحانه، اقامتگاه بومگردی، بیمه و لیدر


99,000 تومان

بنر تبلیغ

پیشنهاد توریلند