تور روزانه چالیدره

19 اردیبهشت ماه | 0.5 روزه

زمان گشت

0

تور چالیدره و بازدید از مراکز خرید زیپ یا تشریفات (شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15 تا 19)
آخرین مهلت ثبت نام: یک روز قبل از حرکت. تاریخ حرکت خود را انتخاب کنید

رفت و برگشت - پذیرایی برای هر نفر


15,000 تومان

بنر تبلیغ

پیشنهاد توریلند